Kollet avl hos Utgårdstrøen Limousin. Status desember 2023.

Det er kjøtt på kroppen til kolla Limousin også. Her en kolla ungokse etter tyske Mateo med full french oksen Ionesco som morfar. Vi har nå 59 stambokførte kolla voksne kuer, derav 32 homozygot kolla kuer i besetningen.   

Vi har over mange år hatt som strategi og utvikle kollet avlen ved å krysse kolla Limousin med FF (Full French) Limousin.

Full French Limousin har suverene genetiske egenskaper på kjøttfylde, noe som pga. høy andel biffer og fileer gir den tilnavnet "Slakterens favoritt". Stor kjøttfylde gir også høy slakteprosent som på hanndyr er fra  55 til 65 % (forholdet mellom levende vekt og slaktevekt). Kjøttet er smakfult og innehar lite fett, noe som gir lite fettrekk i slakteoppgjøret. Kjøttet er finfibret noe som gir møre biffer. Beinbygningen er finlemmet, noe som påvirker fødselsforløpet og gir lettere kalvinger, videre gir det lav beinprosent og høy kjøttprosent. Summen av dette er høy verdi på slakteskrotten.

Når vi i tillegg vet at Limousinrasen er den rasen som er mest fôreffektiv (best på fôrutnytting), så gjør dette at fôrkostnaden pr produsert enhet er lav. Summen av høy verdi på slakteskrotten og lavest mulig fôrmengde/fôrkostnad gir høy lønnsomhet.

Kolla Limousin i Norge er av høy kvalitet, men på kjøttfylde, fettinnhold og finlemmet beinbygning, er det forbedringspotensiale. Innkryssing av Full French vil gjøre den kollete Limousinen ennå bedre.

På bildet en kjøttsatt FF okse av rasen Limousin med navn Horn som vi importerte semin etter i 2014. Vi bruker norsk semin , men har også i mange år importert semin etter okser fra Frankrike, Tyskland og flere europeiske land. Vi har også importert endel semin etter okser som Norsk Limousin og Tyr ikke har importert, slik at vi har en genbank som skiller seg noe fra resten av den norske Limousin populasjonen. Vi vil her presentere kolla seminokser vi har brukt i vår besetning. Mange av avkommene har FF gener på morsiden, mens enkelte har kolla gener i mange ledd bakover.

Tyske Turbo Po er en hetrozygot kolla okse. En meget sterk allrounder okse. Vi har solgt 1 homozygot kollet okse og sender i disse dager  okse nr 2 etter Turbo til en ny besetning. Dette er en homozygot 2,5 åring som vi også har brukt noe som gårdsokse i besetningen. Vi har idag 3 ungokser og 2 hodyr etter Turbo. Inneværende år testes flere okser etter Turbo Po på Staur . Det blir spennende å se hva de presterer.

Svenske VB Odd PP, er en homozygot kolla okse. En sterk allrounder med gode indekser i Sverige, fødselvekt 38 kg og 365 dg vekt 602 kg. VB Odd er ikke er brukt i Norge før. Vi har 10 hodyr i besetningen etter han.

Tyske Tassilo PP er  en homozygot kolla okse. Sterk på produksjon, kombinert med lette fødsler. Vi har 2 hodyr og 1 okse i  besetningen idag og får flere i vinter. 

Franske Nesono PP er  en homozygot kolla okse. Sterk på produksjon. Vi har importert mye kjønnseparert hanndyrsemin og noe ordinær semin. Vi har 1 hodyr og 5 okser i  besetningen idag. Vi har solgt mange avlsokser etter Nesono siste året.  

Franske Ogenda PP er  en  finlemmet homozygot kolla okse. Faren er norske Jovial PP av Utgårdstrøen. Morfar er den franske FF oksen Ozeus som er sterk på både produksjon og moregenskaper. Vi har desverre fått bare 1 hodyr etter Ogenda og hun er  i  besetningen idag. 

Franske Norseman Po er  en meget interessant hetrozygot kolla okse. Faren er norske Jovial PP av Utgårdstrøen. Morfar er den franske FF oksen Bavardage. Moren har sterke 129 i totalindeks i Frankrike og er med det nr 17 på topplisten av 1 300 000 franske Limousin kuer. Vi har 5 hodyr og 1 okse i  besetningen idag. 

Franske Nexilia PP er  en homozygot kolla okse. Faren er den tyske super oksen CN Rex, som kanskje er den mest fullkommene kolla oksen om dagen. Morfar er den franske FF oksen Hauteclair som er en sterk allrounder. Moren til Nexilia, Iliane Po, ble testet på mordyrtest-stasjonen og målt til hele 9 liter melk i dagsproduksjon. Vi har 1 hodyr og 3 okser i  besetningen idag. 

Franske Negus PP er  en homozygot kolla okse. Faren er den tyske super oksen CN Rex, som kanskje er den mest fullkommene kolla oksen om dagen. Morfar er den franske FF oksen Mas Du Clo fra 1996, som er sterk på muskel og også henger med i toppen på morindeks etter snart 30 år som seminokse. Vi har  desverre bare fått 1 hodyr etter Negus, hun er i  besetningen idag. Vi har solgt flere avsokser etter Negus PP i år.

Franske Mars PP er  en homozygot kolla okse. Faren er den tyske super oksen CN Rex, som kanskje er den mest fullkommene kolla oksen om dagen. Morfar er den franske FF oksen Fidele. Mars PP er den av sønnene til CN Rex som genetisk ligner mest på sin far. Vi har      hodyr og    okser i  besetningen idag. Vi har solgt flere avsokser etter Mars PP i år og disse dager skal en homozygot kollet 2 åring flyttes til ny eier. Inneværende år testes flere okser etter Mars PP på Staur . Det blir spennende å se hva de presterer. Vi har 4 hodyr og 2 okser i besetningen idag.

Franske Magnum PGD er  en hetrozygot kolla okse. Faren er franske Esprit med kjente Ultrabo Mn bak. Morfar er franske Cyan Po med anerkjente On Dit i morlinjen. Magnum PGD er en okse vi har store forventninger  til. Han har med 118 i produksjon og 117 i morindeks veldig sterke tall fra Frankrike. Han er kjøttsatt og stor og lang. Vi har flere drektige kuer med Magnum som skal kalve fra juletider og utover.

Tyske CN Rex fra 2013 , homozygot kollet, med fransk produksjonsindeks på 111 og totalindeks på 110, kalvingsevne døtre 107 og 99 i melk, med strålende bein og klauver,  er kanskje den mest fullkommene kolla oksen om dagen. Her en oksekalv etter CN Rex.Vi har 5 hodyr i besetningen idag

Tyske Hidalgo PP fra 2010 , homozygot kollet, med finlemmet beinbygning, god kalvingsevne døtre og meget god lynne indeks som sine sterkeste sider.

Vi har 1 hodyr i besetningen idag, men hun har til gjengjeld  norsk produksjonsindeks 128 og totalindeks 123.

Tyske Hamil PP fra 2016 , homozygot kollet, med sterke tilvekst  og muskel indekser og god kalvingsevne på sine døtre som sine sterkeste sider.

Vi har 1 hodyr i besetningen idag.

Tyske Ludwig PP fra 2012 , homozygot kollet, med finlemmet beinbygning, god kalvingsevne på sine døtre og ett meget bra og rasetypisk eksteriør som sine sterkeste sider.

Vi har 1 hodyr i besetningen idag.

Tyske Aron PP fra 2018 , homozygot kollet okse. Tyske GS tall beskriver han som meget sterk på kalving og melkeevne til sine døtre, dette kombinerer han med en utmerket GS indeks på tilvekst. Den franske FF oksen Vetiver Mn er morfar.

Vi har 3 hodyr i besetningen idag.