Nr 961, Lex Luthor PP av Utgårdstrøen,  Genstatus O, homozygot kollet, stambokført/gentestet, stambok nr. 68855. Fnr 25.03.21. Far norske Lex Luthor PP av Søstuen,  mf franske Junior PP. 

Nr 963,  Turbo PP av Utgårdstrøen,  Genstatus O, homozygot kollet, under stambokføring, ferdig gentestet. Fnr 26.03.21. Far tyske Turbo PO som beskrives som den mest populære oksen i Tyskland om dagen,  mf tyske CN Rex PP.

Nr 970, Jurancon av Utgårdstrøen. Genstatus FF, avhornet, stambokført/gentestet. Stambok nr 68807. Fnr 08.04.21. Far franske Jurancon, mf franske Tricot. Går som bedekning okse i buskapen nå.

Nr 985,  Grenache av Utgårdstrøen. Genstatus FF, avhornet, stambokført/gentestet. Stambok nr 68859.  Fnr 04.06.21. Far franske Grenache, mf franske Pacha fra 1999, som fortsatt innehar 4. plassen i Frankrike på melkeevne døtre med indeksen 118.

Nr 995, Turbo P av Utgårdstrøen,  Genstatus O, kollet, under stambokføring/gentesting. Fnr 06.09.21. Far tyrske Turbo PO,  mf franske Jensuis PP. 

Nr 999, Nestor av Utgårdstrøen,  Genstatus O, avhornet, under stambokføring/gentesting. Fnr 29.09.21. Far norske Nestor PO av Utgårdstrøen,  mf franske Rex PP. Den mest kjøttsatte oksen i årgangen.

Nr 1000, Millenium PP av Utgårdstrøen, Genstatus O, homozygot kollet, under stambokføring/gentesting. Fnr 11.10.21. Far franske Louis 16 PP,  mf Mateo av Utgårdstrøen, mff tyske Mateo PP.

Nr 1001, Mars P av Utgårdstrøen, Genstatus O, kollet, under stambokføring/gentesting. Fnr 23.10.21. Far franske Mars PP, mf tyske Claudius PP.

Nr 1002, Mars PP av Utgårdstrøen, Genstatus O, homozygot kollet, under stambokføring/gentesting. Fnr 03.11.21. Far franske Mars PP, mf tyske Index PP.

Nr 1005, Fuschia av Utgårdstrøen. Genstatus FF, avhornet, under stambokføring/gentesting. Fnr 19.11.21. Far franske Fuschia, mf franske Bavardage. 

Nr 1009, Lysias av Utgårdstrøen. Genstatus FF, avhornet, under stambokføring/gentesting. Fnr 17.12.21. Far franske Lysias, mf franske Hotel, mff Bavardage. 

Nr 1010, Frascati av Utgårdstrøen. Genstatus FF, avhornet, under stambokføring/gentesting. Fnr 17.12.21. Far franske Frascati, mf franske Chaumeil.

Nr 1011, Baunebo av Utgårdstrøen. Genstatus FF, avhornet, under stambokføring/gentesting. Fnr 22.12.21. Far danske Baunebo Frey, med Danmarks beste eksteriør og morindeks, mf franske Chaumeil.

Nr 1012, Kaptein av Utgårdstrøen. Genstatus FF, avhornet, under stambokføring/gentesting. Fnr 24.12.21. Far norske Kaptein av Viersdalen, mf franske Frascati.

Nr 1013, Junior av Utgårdstrøen. Genstatus FF, avhornet, under stambokføring/gentesting. Fnr 05.01.22. Far norske Junior av Steinvik, mf franske Day.

Nr 1014, Nesono PP av Utgårdstrøen, Genstatus O, homozygot kollet, under stambokføring/gentesting. Fnr 07.01.22. Far franske Nesono PP, mf tyske Index PP.

Nr 1017, Lysias av Utgårdstrøen. Genstatus FF, avhornet, under stambokføring/gentesting. Fnr 18.01.22. Far franske Lysias, mf franske Excel.

Nr 1018, Indigo av Utgårdstrøen. Genstatus FF, avhornet, under stambokføring/gentesting. Fnr 20.01.22. Far norske Indigo av Viersdalen, mf franske Gengikhan.

Nr 1019,  Bel orient av Utgårdstrøen. Genstatus FF, avhornet, under stambokføring/gentesting. Fnr 20.01.22. Far franske Bel orient, mf franske Fumaroli.

Nr 1020, Javardage av Utgårdstrøen,  Genstatus FF, avhornet, under stambokføring/gentesting. Fnr 21.01.22. Far norske Javardage av Utgårdstrøen,  mf franske Jurancon. 


Nr 1021, Nexilia PO av Utgårdstrøen, Genstatus O, hetrozygot kollet, under stambokføring/gentesting. Fnr 25.01.22. Far franske Nexilia PP, mf norsk gårdsokse Victor av Helgum  stambok 54910. Mor Huldra stambok 32666, 2009 modell fortsatt i produksjon. Mora har vært  på topp 5 listen for moregenskaper i Norge siste 6 åra. 

Nr 1022, Ogenda  PP av Utgårdstrøen, Genstatus O, homozygot kollet, under stambokføring/gentesting. Fnr 25.01.22. Far franske Ogenda PP, mf tyske Ludwig PP.

Nr 1023, Indigo av Utgårdstrøen. Genstatus FF, avhornet, under stambokføring/gentesting. Fnr 26.01.22. Far norske Indigo av Viersdalen, mf franske Bavardage.

Nr 1024, Kaptein av Utgårdstrøen. Genstatus FF, avhornet, under stambokføring/gentesting. Fnr 28.01.22. Far norske Kaptein av Viersdalen, mf franske Uskudar.

Nr 1028, Nesono PP av Utgårdstrøen, Genstatus O, homozygot kollet, under stambokføring/gentesting. Fnr 06.02.22. Far franske Nesono PP, mf  canadiske Posthaven Zansibar PP.

Nr 1030, Nesono PP av Utgårdstrøen, Genstatus O, homozygot kollet, under stambokføring/gentesting. Fnr 10.02.22. Far franske Nesono PP, mf  tyske Torino PP.

Nr 1031, Indigo av Utgårdstrøen. Genstatus FF, avhornet, under stambokføring/gentesting. Fnr 11.02.22. Far norske Indigo av Viersdalen, mf franske Tricot.

Nr 1033, Nawab PP av Utgårdstrøen, Genstatus O, homozygot kollet, under stambokføring/gentesting. Fnr 28.02.22. Far norske Nawab  PP av Søstuen, mf tyske Hamil  PP.

Nr 1035, Jurancon av Utgårdstrøen. Genstatus FF, avhornet, under stambokføring/gentesting. Fnr 04.03.22. Far franske Jurancon, mf franske Edakkya

Nr 1038, Nesono PP av Utgårdstrøen, Genstatus O, antas homozygot kollet, under stambokføring/gentesting. Fnr 12.03.22. Far franske Nesono PP, mf  Junior JOS PP.

Nr 1039, Mars P av Utgårdstrøen, Genstatus O, kollet, under stambokføring/gentesting. Fnr 19.03.22. Far franske Mars PP, mf gårdsoksen Kenos av Utgårdstrøen stambok 58104, med mff tyske Thurnstock Kenos PP.

Nr 1040, Lex Luthor  PP av Utgårdstrøen, Genstatus O, homozygot kollet, under stambokføring/gentesting. Fnr 25.03.22. Far norske Lex Luthor PP av Søstuen, mf  franske Jensuis PP.

Nr 1042, Junior av Utgårdstrøen. Genstatus FF, avhornet, under stambokføring/gentesting. Fnr 01.04.22. Far norske Junior av Steinvik, mf franske Histone.

Nr 1045, Ibiz P av Utgårdstrøen, Genstatus O, kollet, under stambokføring/gentesting. Fnr 11.04.22. Far gårdsoksen Pinocchio PP av Utgårdstrøen stambok 67156, ff 72151 Ibiza P av Hovde, mf  luxembourg JPEG PP.

Nr 1047, Ibiz P av Utgårdstrøen, Genstatus O, homozygot kollet, under stambokføring/gentesting. Fnr 16.04.22. Far gårdsoksen Pinocchio PP av Utgårdstrøen stambok 67156, ff 72151 Ibiza P av Hovde, mf  tyske Ibiza  PP.

Info om de siste oksene født i april og mai 2022 kommer