Nr 961, Lex Luthor PP av Utgårdstrøen,  Genstatus O, homozygot kollet, stambokført/gentestet, stambok nr. 68855. Fnr 25.03.21. Far norske Lex Luthor PP av Søstuen,  mf franske Junior PP. 961 er nå 650 kg og er en okse som ut fra gener og avslverdier vil fungere godt til både kyr og kviger. Slaktet.

Nr 963,  Turbo PP av Utgårdstrøen,  Genstatus O, homozygot kollet, stambokført nr 69710, ferdig gentestet. Fnr 26.03.21. Far tyske Turbo PO som beskrives som den mest populære oksen i Tyskland om dagen. Turbo PO er en hetrozygot kollet okse som vi  importerte semin etter i 2020. Han er nå plukket ut i fedre gruppen til neste års Staur årgang. Mf tyske CN Rex PP rangerer jeg som den beste kolla oksen med de sikreste indekser om dagen. En veldig sterk allrounder, med utmerket eksteriør og bein. Moren fra 2017 er ei god ku med godt lynne, utmerket eksteriør, middels stor og kjøttsatt med meget gode bein. Mormorfar er den kjente franske Ionesco. Vår Turbo PP går nå sammen med den kolla delen av besetningen i sommer. Solgt  

Nr 970, Jurancon av Utgårdstrøen. Genstatus FF, avhornet, stambokført/gentestet. Stambok nr 68807. Fnr 08.04.21. Far franske Jurancon, mf franske Tricot. Gikk som restbedekker okse i høstpulja.  SOLGT 👍

Nr 980, Jurancon av Utgårdstrøen. Genstatus FF, avhornet, stambokført/gentestet. Stambok nr 68816. Fnr 20.05.21. Far franske Jurancon, mf franske Cesario MN. SOLGT 👍


Nr 985,  Grenache av Utgårdstrøen. Genstatus FF, avhornet, stambokført/gentestet. Stambok nr 68859.  Fnr 04.06.21. Far franske Grenache, mf franske Pacha fra 1999, som fortsatt innehar 4. plassen i Frankrike på melkeevne døtre med indeksen 118. SOLGT 👍

Nr 995, Turbo P av Utgårdstrøen,  Genstatus O, kollet, under stambokføring/gentesting. Fnr 06.09.21. Far tyrske Turbo PO,  mf franske Jensuis PP. SOLGT👍  

Nr 997,  Turbo PP av Utgårdstrøen,  Genstatus O, homozygot kollet, under stambokføring, ferdig gentestet. Fnr 11.09.21. Far tyske Turbo PO som beskrives som den mest populære oksen i Tyskland om dagen,  mf  franske Frisson PO, med Tigris bakenfor. SOLGT👍

Nr 999, Nestor av Utgårdstrøen,  Genstatus O, avhornet, under stambokføring/gentesting. Fnr 29.09.21. Far norske Nestor PO av Utgårdstrøen,  mf franske Rex PP. Den mest kjøttsatte oksen i årgangen. SOLGT 👍

Nr 1000, Millenium PP av Utgårdstrøen, Genstatus O, homozygot kollet, under stambokføring/gentesting. Fnr 11.10.21. Far franske Louis 16 PP,  mf Mateo av Utgårdstrøen, mff tyske Mateo PP. Slaktet.

Nr 1001, Mars PP av Utgårdstrøen, Genstatus O, homozygot kollet, stambokført/gentestet. Stambok nr 500150. Fnr 23.10.21. Far franske Mars PP, mf tyske Claudius PP. Franske Mars PP beskrives av Genesdiffusion som den mest komplette kolla limousin oksen for tiden. Sønner at Mars PP er førsteprioriterte til 2023-2024 årgangen på Staur. Mars PP av Utgårdstrøen har utviklet seg fint og er en stor og lang okse som er godt kjøttsatt og med meget gode bein og klauver. Solgt


Nr 1002, Mars PP av Utgårdstrøen, Genstatus O, homozygot kollet, under stambokføring/gentesting. Fnr 03.11.21. Far franske Mars PP, mf tyske Index PP. SOLGT👍 

Nr 1005, Fuschia av Utgårdstrøen. Genstatus FF, avhornet, under stambokføring/gentesting. Fnr 19.11.21. Far franske Fuschia, mf franske Bavardage. SOLGT 👍

Nr 1009, Lysias av Utgårdstrøen. Genstatus FF, avhornet, under stambokføring/gentesting. Fnr 17.12.21. Far franske Lysias, mf franske Hotel, mff Bavardage. Meget god tilvekst og kjøttsetting. Slaktet.

Nr 1010, Frascati av Utgårdstrøen. Genstatus FF, avhornet, under stambokføring/gentesting. Fnr 17.12.21. Far franske Frascati, mf franske Chaumeil. Solgt

Nr 1011, Baunebo av Utgårdstrøen. Genstatus FF, avhornet, under stambokføring/gentesting. Fnr 22.12.21. Far danske Baunebo Frey, med Danmarks beste eksteriør og morindeks, mf franske Bavardage. Solgt 

Nr 1012, Kaptein av Utgårdstrøen. Genstatus FF, avhornet, under stambokføring/gentesting. Fnr 24.12.21. Far norske Kaptein av Viersdalen, mf franske Frascati. SOLGT 👍

Nr 1013, Junior av Utgårdstrøen. Genstatus FF, avhornet, under stambokføring/gentesting. Fnr 05.01.22. Far norske Junior av Steinvik, mf franske Day. SOLGT 👍

Nr 1014, Nesono PP av Utgårdstrøen, Genstatus O, homozygot kollet, under stambokføring/gentesting. Fnr 07.01.22. Far franske Nesono PP, mf tyske Index PP. SOLGT 👍

Nr 1017, Lysias av Utgårdstrøen. Genstatus FF, avhornet, under stambokføring/gentesting. Fnr 18.01.22. Far franske Lysias, mf franske Excel. SOLGT👍 

Nr 1018, Indigo av Utgårdstrøen. Genstatus FF, avhornet, under stambokføring/gentesting. Fnr 20.01.22. Far norske Indigo av Viersdalen, mf franske Gengikhan. SOLGT 👍

Nr 1019,  Bel orient av Utgårdstrøen. Genstatus FF, avhornet, under stambokføring/gentesting. Fnr 20.01.22. Far franske Bel orient, mf franske Fumaroli. Slaktet.

Nr 1020, Javardage av Utgårdstrøen,  Genstatus FF, avhornet, stambokført/gentestet. Stambok nr 500147 Fnr 21.01.22. Far norske Javardage av Utgårdstrøen tidligere BIFF MAXX vinner sterk på eksteriør, bein, klauver, moregenskaper og forutnytting. Mf franske Jurancon som ligger i toppen både på mor og produksjonsegenskaper i Frankrike. Solgt


Nr 1021, Nexilia PO av Utgårdstrøen, Genstatus O, hetrozygot kollet, stambokført/gentestet. Stambok nr 500135. Fnr 25.01.22. Far franske Nexilia PP, mf norsk gårdsokse Victor av Helgum  stambok 54910. Mor Huldra stambok 32666, 2009 modell fortsatt i produksjon. Mora har vært  på topp 5 listen for moregenskaper i Norge siste 6 åra. Franske Nexilia PP gjør det godt i Frankrike på både moregenskaper og produksjon. farmor til 1021, franske Iliane Po var den Limousinkua på teststasjonen Moussours med mest melk i årgangen  og er etter franske Hauteclair. Nexilia PO av Utgårdstrøen er blitt en flott okse, er meget kjøttsatt og har veldig gode bein og klauver. 


Nr 1022, Ogenda  PP av Utgårdstrøen, Genstatus O, homozygot kollet, under stambokføring/gentesting. Fnr 25.01.22. Far franske Ogenda PP, mf tyske Ludwig PP. SOLGT 👍

Nr 1023, Indigo av Utgårdstrøen. Genstatus FF, avhornet, under stambokføring/gentesting. Fnr 26.01.22. Far norske Indigo av Viersdalen, mf franske Bavardage. Slaktet.

Nr 1024, Kaptein av Utgårdstrøen. Genstatus FF, avhornet, under stambokføring/gentesting. Fnr 28.01.22. Far norske Kaptein av Viersdalen, mf franske Uskudar. Slaktet.

Nr 1028, Nesono PP av Utgårdstrøen, Genstatus O, homozygot kollet, under stambokføring/gentesting. Fnr 06.02.22. Far franske Nesono PP, mf  canadiske Posthaven Zansibar PP. Solgt

Nr 1030, Nesono PP av Utgårdstrøen, Genstatus O, homozygot kollet, under stambokføring/gentesting. Fnr 10.02.22. Far franske Nesono PP, mf  tyske Torino PP. Solgt 

Nr 1031, Indigo av Utgårdstrøen. Genstatus FF, avhornet, stambokført/gentestet. Stambok nr      500141. Fnr 11.02.22. Far norske Indigo av Viersdalen, mf franske Tricot. Faren Indigo av Viersdalen har meget gode norske indekser med totalindeks 112, morindeks 125 og produksjonsindeks 104. Mora er ei fin ku etter Tricot med Bavardage bakenfor. Indigo av Utgårdstrøen har utviklet seg fint og blitt en kjøttsatt fin okse med meget gode bein og klauver. Han er halvbror til seminoksen 72 255 Nathaniel av Utgårdstrøen som nå har norsk totalindeks på 115. Vår Indigo går nå sammen med noen FF kuer. Solgt 

 

Nr 1035, Jurancon av Utgårdstrøen. Genstatus FF, avhornet, under stambokføring/gentesting. Fnr 04.03.22. Far franske Jurancon, mf franske Edakkya. Slaktet.

Nr 1033, Nawab PP av Utgårdstrøen, Genstatus O, homozygot kollet, under stambokføring/gentesting. Fnr 28.02.22. Far norske Nawab  PP av Søstuen, mf tyske Hamil  PP. SOLGT 👍

Nr 1038, Nesono PP av Utgårdstrøen, Genstatus O,  homozygot kollet, stambokført/gentestet. Stambok nr 500125. Fnr 12.03.22. Far franske Nesono PP, mf  franske Junior JOS PP. Faren Nesono PP er veldig populær i Frankrike og har 4 360 avkom registrert i den franske storfekjøttkontrollen, hans franske indekser er 116 på produksjon og 108 i samlet morindeks. Mf Junior JOS har også gode tall i Frankrike med meget sterke tall på bein og klauver, produksjonsindeks 103 og samlet morindeks 109. Mormor nr 131 er den lengstlevendes kua i besetningen fra 2009, som forøvrig har ligget på topplista i Norge over moregenskaper i mange år. Mora er fin ku som kalver lett og har godt med melk. 

Nr 1039, Mars P av Utgårdstrøen, Genstatus O, kollet, under stambokføring/gentesting. Fnr 19.03.22. Far franske Mars PP, mf gårdsoksen Kenos av Utgårdstrøen stambok 58104, med mff tyske Thurnstock Kenos PP. Slaktet.

Nr 1040, Lex Luthor  PP av Utgårdstrøen, Genstatus O, homozygot kollet, stambokført/gentestet. Stambok nr 500126. Fnr 25.03.22. Far 72216 norske Lex Luthor PP av Søstuen, mf  franske Jensuis PP. Faren 72216 er tidligere BIFF MAXX vinner og har sterke tall med hele 113 i produksjonsindeks, kombinert med lette fødsler direkte. Hele slekta har imponerende norske indekser på produksjon. Mora 871 med produksjonsindeks 120, mf Jensuis 117 og okse 1040 med 116. Alle kombinerer sterk produksjonsindeks med positive tall på fødsel direkte. Vår Lex Luthor PP av Utgårdstrøen går idag med kvigene og bedekker dem.  Solgt 

Nr 1042, Junior av Utgårdstrøen. Genstatus FF, avhornet, under stambokføring/gentesting. Fnr 01.04.22. Far norske Junior av Steinvik, mf franske Histone. Slaktet.

Nr 1045, Ibiz P av Utgårdstrøen, Genstatus O, kollet, under stambokføring/gentesting. Fnr 11.04.22. Far gårdsoksen Pinocchio PP av Utgårdstrøen stambok 67156, ff 72151 Ibiza P av Hovde, mf  luxembourg JPEG PP. Solgt 


Nr 1047, Ibiz P av Utgårdstrøen, Genstatus O, homozygot kollet, under stambokføring/gentesting. Fnr 16.04.22. Far gårdsoksen Pinocchio PP av Utgårdstrøen stambok 67156, ff 72151 Ibiza P av Hovde, mf  tyske Ibiza  PP. Slaktet.