Okser 2014 årgang

2014 årgangen av avlsokser inneholder både Full Frenc og kolla okser. Genetikk er variert og inneholder blant annet følgende fedre: Mateo, Dentatus av Dovre, Elite Erasmus, Mas Du Clo, Bavardage, Gubben av Hvam, Gustav P Risvang, Abot MN, Maradona, Cameos, Suc Au May, Branceille. 

I tillegg okser etter gårdsoksene Blueline av Eide (Tango/Milou Mn) og Mateo P (Mateo/Victor mff Louxor).

Okse 472, Cameos av Utgårdstrøen genstatus F, født feb. 2014, fv 45 kg. Den førstefødte Cameos sønn i Norge.

Far Cameos, mf. gårdsoksen Victor, mff Louxor.

Cameos er sammen med Bavardage den store stjerna i Frankrike om dagen. Cameos har kjempesterke tall på morsegenskaper med indeks 117 som er tidenes høyese fra den franske mor-teststasjonen. Dette topper han med hele 133 i avvenningsindeks som dokumenterer kjøttproduksjonsegenskaper , dette kombinerer han med en direkte fødselsindeks på snittet.

Mora er ei veldig snill og god ku i besetningen, hun har gode avlsverdier på fødsel, direkte og maternal og på melk.

Solgt 🙂

Okse 473, Bavardage av Utgårdstrøen genstatus F, født feb. 2014, fv 45 kg.

Far Bavardage, mf. Nervien, mmf Usse.

Bavaradage er den store stjerna i Frankrike om dagen. Det sies at han er den mest komplette Limousin okse siden Dauphin fra 1988. Bavardage har kjempesterke tall på morsegenskaper og kjøttproduksjonsegenskaper , dette kombinerer han med en direkte fødselsindeks på snittet.

Mora er ei veldig snill og god ung ku i besetningen. Hun melker godt og har genetikk for gode morsegenskaper.

Solgt 🙂

Okse 475, Gubben av Utgårdstrøen, kollet, født feb. 2014, fv 38 kg.

Far Gubben av Hvam, mf. gårdsoksen Kenos av Utgårdstrøen, mff tyske Kenos, mmf Pan av Gamkinn.

Gubben av Hvam har sikre lettkalver egenskaper og er i tillegg god på kjøttproduksjon.

Mora er ei veldig snill og lovende ung ku i besetningen. Hun melker godt.

Gubben av Utgårdstrøen har lovende lettkalver genetikk.

Solgt 🙂

Okse nr 466, Mateo P av Utgårdstrøen.  Kolla okse, genstatus O, født desember 2013, fv 43 kg.

Far tyske Mateo, mf gårdsoksen Victor, mff Louxor.

Tyske Mateo kombinerer god  tilvekst og muskel på avkom, med melkeevne i døttere og fødselsindeks på snittet.

Mora har sterke avlsverdier på fødsel direkte og kjøttproduksjon. Hun topper dette med 109 i maternal fødsel og 113 i melkeevne.

Mateo P nr 466 (helbror til okse 239 beskrevet ovenfor) har også sterke avlsverdier på fødsel direkte og kjøttproduksjon. Ut fra avlsverdier til mor og til helbroren er det gode forventninger om at nr 466 også har lettkalveregenskaper.

Brukes som avlsokse til kolla dyr i egen besetning. Til salgs i oktober.

Solgt 🙂

Okse 485, Suc Au May av Utgårdstrøen, genstatus FF, født juni 2014, fv 42 kg.

Far franske Suc Au May, mf franske Toptoro.

Suc Au May har sin styrke i tilvekst,  muskel og fin beinbygning, kombinert med sikre lettkalver indekser, med hele 120 i franks fødselindeks.

Semin av Toptoro privat importerte vi i 2012. Han har meget gode avlsverdier i Frankrike på tilvekst og muskel, kombinert med veldig godt eksteriør. Toptoro med far Nelombo, ff Genial og Mf Tarvis, har mange gode gener i linjene sine.

Mora er ei meget lovende ung ku i besetningen. Mormor har høye avlsverdier over hele linja.

Solgt 🙂

Okse 267, Mateo P av Utgårdstrøen.  Kolla okse, genstatus O, født april 2014, fv 45 kg.

Far tyske Mateo, mf franske Thetis.

Tyske Mateo kombinerer god  tilvekst og muskel på avkom, med melkeevne i døttere og fødselsindeks på snittet.

Mf Thetis har veldig sterke egenskaper på kjøttproduksjon på avkom, målt som tilvekst og muskel. Kalvingsindeks på gjennomsnitt . Mf til Thetis er Epson som er strålende på fødselegenskaper på døttre. Far til Thetis er Nelombo som er meget sterk på kjøttproduksjon.

Mora er ei lovende ungku av middels størrelse.

Okse 267 har god vekst med korrigert 200 dg vekt 383 og ligger ann til 365 dg vekt mellom 630 og 650 kg.

Solgt 🙂

Okse 268, Mateo P av Utgårdstrøen.  Kolla okse, genstatus O, født april 2014, fv 39 kg.

Far tyske Mateo, mf franske Usted.

Tyske Mateo kombinerer god  tilvekst og muskel på avkom, med melkeevne i døttere og fødselsindeks på snittet.

Mf Usted har veldig sterke egenskaper på kjøttproduksjon på avkom, målt som tilvekst og muskel. Kalvingsindeks på 111 i Frankrike,  gjør han til en sikker lettkalver . Far til og mf til Usted er henholdsvis Pax og Charmeur som begge kombinerer veldig sterke kjøttproduksjonsegenskaper med melk i døttre og lettkalvergenetikk. 

Mora er ei lovende ungku av middels størrelse.

Okse 268 er en muskuløs okse, med korrigert 200 dg vekt 406 kg. Han ligger ann til 365 dg vekt på ca 600 kg.

Solgt 🙂

Okse 283, Mas Du Clo av Utgårdstrøen, genstatus FF, født juni 2014, fv 42 kg.

Far Franske Mas Du Clo, mf gårdsokse Victor, med mff franske Louxor. 

Mas Du Clo (musklenes far) kombinerer god  tilvekst og kjempesterk muskelindeks på avkom, med melkeevne i døttere. Han er den Limousinoksen som ligger bak flest Lim. kyr,  som er inne på topplisten over de beste kuene i Frankrike.

Mora er ei kompakt ku av middels størrelse. Hun har gode avlsverdier på fødselsforløp og lave kalvevekter. Sterke tall også på moregenskaper.

Mas Du Clo vurderes som avlsokse til egen besetning neste år.

 Solgt 🙂

Okse 284 , Mateo P av Utgårdstrøen, kolla, genstatus O, født juni 2014, fv 43 kg.

Far Tyske Mateo P, mf franske Remix.

Tyske Mateo kombinerer god  tilvekst og muskel på avkom, med melkeevne i døttere og fødselsindeks på snittet.

Remix er kjempegod på melk, morsegenskaper og lett fødsel, dette kombinerer han med kjøttprodusjonsegenskaper på snittet.

Mora er god ku av middels størrelse med veldig god lettkalvergenetikk og høye avlsverdier over hele fjøla.

Solgt 🙂

Okse 285, Bavardage av Utgårdstrøen, genstatus O, født juni 2014, fv 46 kg.

Far Bavardage, mf. Charmant av Dovre.

Bavaradage er den store stjerna i Frankrike om dagen. Det sies at han er den mest komplette Limousin okse siden Dauphin fra 1988. Bavardage har kjempesterke tall på morsegenskaper og kjøttproduksjonsegenskaper , dette kombinerer han med en direkte fødselsindeks på snittet.

Charmant har sin styrke som lettkalver med sterke tall på tilvekst og muskel.

Mora er ei god ungku i besetningen, hun har gode avlsverdier på fødsel, og høye avlsverdier.

Solgt 🙂 

Okse 287, Otan av Utgårdstrøen, genstatus O, født juni 2014, fv 44 kg.

Far gårdsoksen Blueline av Eide, ff Tango og fmf Milou MN.

Mf, gårdsokse Victor, med mff franske Louxor. 

Blueline av Eide har sin styrke i tilvekst og muskel. Både Tango og Milou er vinnere av muskel klassen i Frankrike. Blueline har gitt fødselsvekter på avkom på 42 kg her  på gården. Da er han kun brukt på voksne kuer. Så Blueline har fødselsvekter litt bedre enn gjennomsnitt.

Mora er ei meget god ku i besetningen, hun har høye avlsverdier over hele linja og topper dette med beste melkeindeks i besetningen, med melkeevne i døttrene på hele 128.

Solgt 🙂

Okse 481, Ante av Utgårdstrøen, genstatus O, født april 2014, fv 42 kg.

Far gårdsoksen Blueline av Eide, ff Tango og fmf Milou MN.

Mf, gårdsokse Victor, med mff franske Louxor. 

Blueline av Eide har sin styrke i tilvekst og muskel. Både Tango og Milou er vinnere av muskel klassen i Frankrike. Blueline har gitt fødselsvekter på avkom på 42 kg her  på gården. Da er han kun brukt på voksne kuer. Så Blueline har fødselsvekter litt bedre enn gjennomsnitt.

Mora er ei meget god ku i besetningen, hun har høye avlsverdier over hele linja og topper dette med nest beste melkeindeks i besetningen, med melkeevne i døttrene på hele 126.

Solgt 🙂

Okse 489, Bohem av Utgårdstrøen, genstatus O, født juli 2014, fv 38 kg.

Far gårdsoksen Blueline av Eide, ff Tango og fmf Milou MN.

Blueline av Eide har sin styrke i tilvekst og muskel. Både Tango og Milou er vinnere av muskel klassen i Frankrike. Blueline har gitt fødselsvekter på avkom på 42 kg her  på gården. Da er han kun brukt på voksne kuer. Så Blueline har fødselsvekter litt bedre enn gjennomsnitt.

Mora er ei god ku i besetningen, hun har gode avlsverdier på fødselsforløp og lave kalvevekter. Sterke tall også på moregenskaper.

Bohem av Utgårdstrøen har potensiale som lettkalver.

Solgt 🙂

Okse 291, Gubben av Utgårdstrøen, kollet, født juli. 2014, fv 35 kg.

Far Gubben av Hvam, mf. gårdsoksen Kenos av Utgårdstrøen, mff tyske Kenos.

Gubben av Hvam har sikre lettkalver egenskaper og er i tillegg god på kjøttproduksjon.

Mora er ei veldig snill og lovende ung ku i besetningen. Med

sikker lettkalver genetikk.

Gubben av Utgårdstrøen har lovende lettkalver genetikk.

Solgt 🙂

Okse 490, Branceille av Utgårdstrøen, genstatus F, født juli. 2014, fv 35 kg.

Far Branceille, mf. gårdsoksen Rocky av Utgårdstrøen, mff frankse Rockstar.

Branceille har sikre lettkalver egenskaper og er i tillegg meget god på kjøttproduksjon. Dette dokumentere han gjennom å være nr 3 i Frankrike på avvennings indeks.

Mora er ei god ku i besetningen, hun har gode avlsverdier på fødselsforløp og lave kalvevekter. Sterke tall også på moregenskaper.

Branceille av Utgårdstrøen har potensiale som lettkalver.

Solgt 🙂

Okse 487, Mateo av Utgårdstrøen, genstatus O, født juli 2014, fv 37 kg.

Far gårdsoksen Mateo av Utgårdstrøen, ff tyske Mateo. Mf franske Ionesco.

Mateo av Utgårdstrøen har vært brukt på kvigene våre i to sesonger og gitt fine og lette kalvinger. Han har sin styrke i tilvekst, muskel og genetikken fra tyske Mateo skal også gi melk i døttrene.

Mf Ionesco er en toppokse i frankrike. Gjennomsnittlig kalvingsindeks, bra på kjøttproduksjon. Viden kjent i Frankrike for å gi godt lynne på avkom. Ionesco med norsk stambok 9230 har meget sterke avlsverdier også i Norge.

Mora er ei god ungku i besetningen.

 Slaktet til klasse E+ 🙂

Okse 492, Dentatus av Utgårdstrøen, kollet, født oktober. 2014, fv 38 kg.

Far Dentatus av Dovre, mf. Ionesco.

Dentatus av Dovre har sikre lettkalver egenskaper og er i tillegg god på kjøttproduksjon og døttres kalvingsegenskaper.

Mf Ionesco er en toppokse i frankrike. Gjennomsnittlig kalvingsindeks, bra på kjøttproduksjon. Viden kjent i Frankrike for å gi godt lynne på avkom. Ionesco med norsk stambok 9230 har meget sterke avlsverdier også i Norge.

Mora er ei veldig snill og lovende ung ku i besetningen.

 Solgt🙂

Okse 495, Mas Du Clo av Utgårdstrøen, genstatus FF, født november 2014, fv 36 kg, tvilling.

Far Franske Mas Du Clo, mf gårdsokse Victor, med mff franske Louxor. 

Mas Du Clo (musklenes far) kombinerer god  tilvekst og kjempesterk muskelindeks på avkom, med melkeevne i døttere. Han er den Limousinoksen som ligger bak flest Lim. kyr,  som er inne på topplisten over de beste kuene i Frankrike.

Mora er ei kompakt ku av middels størrelse, med meget godt eksteriør. Hun har gode avlsverdier.

Solgt 🙂

Kommentarer

Bjørn Aasen

30.03.2016 07:51

Claudius sønnen har de egenskaper dere ser etter. Lettkalver, gode bein og klauver og godt lynne :)

Bjørn Aasen

30.03.2016 07:50

Kolla oksen er etter tyske Claudius. Claudius er den mest bruke kolla oksen i Frankrike i 2014. Ny genetikk i Norge.
Priser for stambokførte Limousinokser ligger fra 40-50.000,- på okser over året.

Bjørn Aasen

30.03.2016 07:46

Hei. Jeg har kun en kollet okse igjen. Den er fra mars 2015. Det er allerede 2 stk på kjøperlista på oksen, men de har ikke bestemt seg ennå.

Limosin DA ved Ingerlise Ski

27.03.2016 12:41

Vi er interessert i en kollekt avlsokse med prioritert egenskap lette kalvinger/små kalver, god kløvhelse og godt lynne. Hva er gjennomsnittlig pris på en 2014-okse?

Nyeste kommentarer

25.07 | 21:29

Flotte dyr. Dyktig bonde på utgårdstrøen. Her ligger det mye arbeid bak.

04.01 | 11:16

Hei Jon Bones. Vi har solgt alle hodyr vi har til livsalg pr dags dato. Jeg har allerede fått inn mange bestillinger til neste år. Si ifra hvis du vil stå på kjøperlista.

11.12 | 21:29

Hei

Er på utkikk etter kvigekalver.Har dere noen for salg ?

01.01 | 12:26

Vi har solgt okse 466, men har flere okser født 2016, samt en meget snill og fin okse født 2015, nr 332, som er ledig for oppdrag fra 01.06.17. se info på hjemmesiden

Del denne siden