Okser født i 2014 og 2015 som er klare for salg nå. I tillegg embryo oksen Junior ET av Utgårdstrøen, se bildet.

Ny og lite brukt genetikk i Norge. FF okser etter Cesario Mn, Rouseilhou og Triompha MN. Kolla okser etter den mest poulære kolla oksen i Frankrike nå, Claudius PP.

Toppgenetikk etter Cameos og Bavardage med flere.

Også andre gode avlsokser etter annen avstamning, blant annet gårdsoksene Blueline av Eide og Junior Et av Utgårdstrøen.

Okse 293, Abot av Utgårdstrøen genstatus F, født juli. 2014, fv 41 kg. 

Far Abot MN, mf. Remix.

Abot Mn nr 2 i Frankrike samlet morindeks IVMAT 128. Dette kombinerer han med topp tall i produksjon, med tilvekst og muskel som sterkeste produksjonsindekser og samlet ISEVR (produksjon)indeks 122. 

Remix har veldig sterke avlsverdier over hele rekka, med sin topp på melkeevne døtre.

Mora er ei middels stor ku i besetningen, hun har meget gode avlsverdier på fødsel, direkte og maternal.

Abot av Utgårdstrøen er brukt som avlsokse i besetningen i 2016.

Solgt🙂

Okse 298, Kornelius P av Utgårdstrøen, fnr 20.03.15.Kollet sønn etter tyske Claudius. Claudius PP har som tyskerne beskriver: super lengde, sterk på tilvekst, topp eksteriør, finlemmet beinbygning og døtres fødselsevne er i toppskiktet. Kornelius selv var 41 kg i fødselsvekt. Mora har god indeks som lettkalver. Morfar er Victor av Helgum, med Louxor bakenfor. Det er derfor forventet at Kornelius avler greie fødsler. Kornelius har stor ramme, forholdsvis lang, høy og smal type. Gode bein. Kornelius sin halvbror er uttatt som semin okse på Staur i 2016. Claudius PP er mest brukte Limousin okse i Europa i 2014.

Solgt🙂

Okse 302, Bavardage av Utgårdstrøen genstatus F, født mars  2015 fødselsvekt 40 kg. 

Far Bavardage, mf. Ionesco.

Bavaradage er den store stjerna i Frankrike om dagen. Det sies at han er den mest komplette Limousin okse siden Dauphin fra 1988. Bavardage har kjempesterke tall på morsegenskaper og kjøttproduksjonsegenskaper , dette kombinerer han med en direkte fødselsindeks på snittet.

Mf Ionesco er en toppokse i frankrike. Gjennomsnittlig kalvingsindeks, bra på kjøttproduksjon. Viden kjent i Frankrike for å gi godt lynne på avkom. Ionesco med norsk stambok 9230 har meget sterke avlsverdier også i Norge.

Mora er ei veldig snill og god ku i besetningen, hun har gode avlsverdier på fødsel, direkte og maternal. Hun melker også godt.

Solgt🙂

Okse 311, Triompha av Utgårdstrøen genstatus F, født april  2015 fødselsvekt 39 kg. 

Far Triompha MN, mf. Uskudar.

Triompha MN har meget  sterke tall på morsegenskaper, dette kombinerer han med gode kjøttproduksjonsegenskaper og direkte fødselsindeks på snittet.

Mf Uskudar er en toppokse i frankrike. Gjennomsnittlig kalvingsindeks, Topptall på kjøttproduksjon med samlet ISEVR 126, med tilvekst 126, muskel 143 og gode tall på fin beinbygning med hele 111. 

Mora er ei kompakt, kjøttsatt og god ku i besetningen, hun har gode avlsverdier på fødsel, direkte og maternal. 

Solgt🙂

Okse 313, Theo av Utgårdstrøen genstatus O, født mai  2015 fødselsvekt 42 kg. 

Far gårdsoksen Blueline av Eide, ff Tango og fmf Milou MN.

Mf, franske Thetis.

Blueline av Eide er selv meget kjøttsatt og har sin styrke i tilvekst og muskel. Både Tango og Milou er vinnere av muskel klassen i Frankrike. Blueline har gitt fødselsvekter på avkom på 42 kg her  på gården. Da er han kun brukt på voksne kuer. Så Blueline har fødselsvekter litt bedre enn gjennomsnitt. Blueline er en meget snill og godslig okse.

Thetis har veldig sterke egenskaper på kjøttproduksjon på avkom, målt som tilvekst og muskel. Kalvingsindeks på gjennomsnitt . Mf til Thetis er Epson som er strålende på fødselegenskaper på døttre. Far til Thetis er Nelombo som er meget sterk på kjøttproduksjon.

Mora er ei kompakt, midddels stor ku. Theo selv er kraftig okse med godt eksteriør og gode avlsverdier og genetikk for produksjon. 

Solgt 🙂

Okse 315, Bavardage av Utgårdstrøen genstatus F, født mai  2015 fødselsvekt 38 kg. 

Far Bavardage, mf. Uskudar.

Bavaradage er den store stjerna i Frankrike om dagen. Det sies at han er den mest komplette Limousin okse siden Dauphin fra 1988. Bavardage har kjempesterke tall på morsegenskaper og kjøttproduksjonsegenskaper , dette kombinerer han med en direkte fødselsindeks på snittet.

Mf Uskudar er en toppokse i frankrike. Gjennomsnittlig kalvingsindeks, Topptall på kjøttproduksjon med samlet ISEVR 126, med tilvekst 126, muskel 143 og gode tall på fin beinbygning med hele 111.

Mora er ei meget kompakt og kjøttsatt god ku i besetningen, hun har gode avlsverdier på fødsel, direkte og maternal. Hun melker godt og har gode avlsverdier på produksjon.

Solgt🙂

Okse 316, Mateo av Utgårdstrøen genstatus O, født mai  2015 fødselsvekt 40 kg. 

Far gårdsoksen Mateo P av Utgårdstrøen, stambok nr. 59612, mf.franske Mas Du Clo.

Farfar, Tyske Mateo kombinerer god  tilvekst og muskel på avkom, med melkeevne i døttere og fødselsindeks på snittet. Faren Mateo av Utgårdstrøen har meget gode avlsverdier, både som lettkalver,moregenskaper og på produksjon.

Mf. Mas Du Clo (musklenes far) kombinerer god  tilvekst og kjempesterk muskelindeks på avkom, med melkeevne i døttere. Han er den Limousinoksen som ligger bak flest Lim. kyr,  som er inne på topplisten over de beste kuene i Frankrike.

Mora er ei meget snill og rolig ung ku. Forholdsvis stor ramme. 

Slaktet

Okse 317, Rouseilhou av Utgårdstrøen genstatus F, født mai  2015 fødselsvekt 45 kg. 

Far fransk seminokse Rouseilhou, mf.gårdsoksen Victor av Helgum. Mff franske Louxor.

Semin av Rouseilhou ble privat importert i 2014. Han er kjent for meget godt eksteriør, og har veldig sterke avlsverdier med ISEVR (avvenning) 111 og IVMAT (moregenskap) 112 i Frankrike. Hans indeks fra testingsstasjon for oksekalver med IAB på 112 er også i toppskiktet i Frankrike. Faren er den meget kjente matador Ideal. Morfar til Rouseilhou er den anerkjente morfaroksen Haricot. 

Mora er ei kompakt ku av middels størrelse. Hun har gode avlsverdier på fødselsforløp og lave kalvevekter. Sterke tall også på moregenskaper. Mf. Victor er også veldig sterke avlsverdier på moregenskaper, noe han kombinerer med fødselsforløp og fødselsvekt indeks på gjennomsnitt. Victor er forøvrig den gårdsoksen i besetningen som har flest døttre i produksjon nå. Han gir gjennomgående kuer med godt eksteriør og god bredde og dybde, gode fødselsegenskaper, mye melk, gode bein. Noe som gir holdbare kuer. 

Solgt 🙂

322 Leo av Utgårdstrøen, genstatus O, født mai  2015 fødselsvekt 43 kg. 

Far gårdsoksen Blueline av Eide. Mf gårdsoksen VIctor av Helgum, mff franske Louxor.

Blueline av Eide er selv meget kjøttsatt og har sin styrke i tilvekst og muskel. Både Tango og Milou er vinnere av muskel klassen i Frankrike. Blueline har gitt fødselsvekter på avkom på 42 kg her  på gården. Da er han kun brukt på voksne kuer. Så Blueline har fødselsvekter litt bedre enn gjennomsnitt. Blueline er en meget snill og godslig okse.

Mora er meget snill, hun er ei stor og kjøttsatt ku som har en meget fin indeksrekke.  Mf. Victor er også veldig sterke avlsverdier på moregenskaper, noe han kombinerer med fødselsforløp og fødselsvekt indeks på gjennomsnitt. Victor er forøvrig den gårdsoksen i besetningen som har flest døttre i produksjon nå. Han gir gjennomgående kuer med godt eksteriør og god bredde og dybde, gode fødselsegenskaper, mye melk, gode bein. Noe som gir holdbare kuer.

Leo selv er en meget kraftig okse, med flott eksteriør.

Solgt 🙂

332 Birk av Utgårdstrøen, genstatus O, født juni 2015 fødselsvekt 46 kg. 

Far gårdsoksen Blueline av Eide. Mf gårdsoksen Burman av Helgum.

Blueline av Eide er selv meget kjøttsatt og har sin styrke i tilvekst og muskel. Bluelines far og mf Tango og Milou, er vinnere av muskel klassen i Frankrike. Blueline har gitt fødselsvekter på avkom på 42 kg her  på gården. Da er han kun brukt på voksne kuer. Så Blueline har fødselsvekter litt bedre enn gjennomsnitt. Blueline er en meget snill og godslig okse.

Mora er meget snill, hun er ei stor ku, som har en meget fin indeksrekke, som inneholder både lettkalver egenskaper, noe hun kombinerer med gode moregenskaper.  Mf. Burmann av Helgum med anerkjente okser som Epson i slektstreet ga god tilvekst og muskel fylde på sine avkom. Dette kombinerte han med indeks på kalvingsevne på hele 120.

Birk selv, er en meget snill og rolig okse, med flott eksteriør og meget gode bein og klauver.

Solgt 🙂

333 Haldor av Utgårdstrøen, genstatus O, født juni 2015 fødselsvekt 44 kg. 

Far gårdsoksen Junior ET av Utgårdstrøen. Mf gårdsoksen Kenos av Utgårdstrøen, mff  tyske Kenos.

Junior ET av Utgårdstrøen er en ren fransk embryo okse. Embryoet ble innlagt på ei krysningsku her på gården. Han er selv meget kjøttsatt og har sin styrke i tilvekst og muskel. Noe han forhåpentligvis kombinerer med melk og moregenskaper i sine døttre.  Da faren franske Junior nettopp var meget sterk på muskel og melk i sine døttre og moren franske Pailotte har en utmerket indeksrekke både på mor og produksjonsegenskaper. Junior ET, er en meget snill og godslig okse med ett meget flott eksteriør. Se bilde på solgte okser 2016, da han ble solgt iår etter 2 års tjeneste i besetningen.

Mora er ei lita og meget snill ku. Hun  har veldig sterke avlsverdier for fødselsfoløp og kalvevekter, noe hun kombinerer med god indeks på melk i døttre.  Mf. Kenos har også veldig sterke avlsverdier på fødselsforløp og fødselsvekt.

Haldor selv er en meget kraftig okse, med flott eksteriør.

Solgt 🙂

334 Gubben av Utgårdstrøen, genstatus O, født juli 2015 fødselsvekt 35 kg. 

Far Eliteoksen Gubben av Hvam, mf dansk seminokse Elvis P Risvang, mmf Eliteoksen Charmant av Dovre.

Gubben av Hvam har meget sterke lettkalver egenskaper, med gode avlsverdier både på fødselsforløp og fødselsvekt, noe han også kombinerer med god avlsverdi på muskel. Farfar Eliteoksen Dentatus av Dovre har samme gode avlsverdier som sin sønn, men han har også sterke og sikre tall på moregenskaper. 

Mora er ei lita og meget snill ungku. Elvis P RIsvang, har sin styrke på produksjon med tilvekst og muskel. Mmf Charmant av Dovre har meget sterke avlsverdier på fødselsforløp og fødselsvekt, noe han kombinerer med sterke produksjonsegenskaper.

Gubben er en meget kompakt okse, med lovende lettkalver avlsverdier. Han er proppfull med god norsk og dansk genetikk. 

Gubben er brukt i besetningen, til å bedekke kviger i 2016. Han er en meget snill og rolig okse, med flott eksteriør og meget gode bein og klauver.

Solgt 🙂

335 Omar av Utgårdstrøen, genstatus O, født juli 2015 fødselsvekt 47 kg. 

Far gårdsoksen Junior ET av Utgårdstrøen. Mf gårdsoksen Victor av Helgum, mff  franske Louxor.

Junior ET av Utgårdstrøen er en ren fransk embryo okse. Embryoet ble innlagt på ei krysningsku her på gården. Han er selv meget kjøttsatt og har sin styrke i tilvekst og muskel. Noe han forhåpentligvis kombinerer med melk og moregenskaper i sine døttre.  Da faren franske Junior nettopp var meget sterk på muskel og melk i sine døttre og moren franske Pailotte har en utmerket indeksrekke både på mor og produksjonsegenskaper. Junior ET, er en meget snill og godslig okse med ett meget flott eksteriør. Se bilde på solgte okser 2016, da han ble solgt iår etter 2 års tjeneste i besetningen.

Mora er meget snill, hun er ei stor ku, som har en meget fin indeksrekke. med sin styrke som lettkalver ku, med kalvingsevne indeks på strålende 121.  Mf. Victor er også veldig sterke avlsverdier på moregenskaper, noe han kombinerer med fødselsforløp og fødselsvekt indeks på gjennomsnitt. Victor er forøvrig den gårdsoksen i besetningen som har flest døttre i produksjon nå. Han gir gjennomgående kuer med godt eksteriør og god bredde og dybde, gode fødselsegenskaper, mye melk, gode bein. Noe som gir holdbare kuer.

Omar selv, er en snill og grei okse, med flott eksteriør og meget gode bein og klauver.

Slaktet

Okse 495, Mas Du Clo av Utgårdstrøen genstatus F, født nov. 2014 fødselsvekt 36 kg. 

Far fransk seminokse Mas Du Clo, mf.gårdsoksen Victor av Helgum. Mff franske Louxor.

Solgt🙂

Okse 498, Uskudar av Utgårdstrøen genstatus O, født des. 2014 fødselsvekt 46 kg. 

Far fransk seminokse Uskudar, mf.gårdsoksen Farao av Utgårdstrøen. Mff franske Ferry.

Solgt🙂

Okse 502 Claudius P av Utgårdstrøen genstatus O, kollet, født januar 2015,fødselsvekt 50 kg. 

Far tysk seminokse Claudius PP, mf.fransk seminokse Thetis.

Dette er stor og tung genetikk og anbefales kun brukt til godt voksne kuer, men du verden for en tilvekt og kjøttfylde.

Solgt🙂

Okse 508 Cameos av Utgårdstrøen genstatus F, født feb. 2015,fødselsvekt 51 kg. 

Far fransk seminokse Cameos, mf.fransk seminokse Nerviens. Mmf fransk semin Usse.

Cameos er sammen med Bavardage den store stjerna i Frankrike om dagen. Cameos har kjempesterke tall på morsegenskaper med indeks 117 som er tidenes høyese fra den franske mor-teststasjonen. Dette topper han med hele 131 i avvenningsindeks som dokumenterer kjøttproduksjonsegenskaper , dette kombinerer han med en direkte fødselsindeks på snittet. Bak Cameos ligger franske toppokser som Remix og Mas Du Clo.

Mora er ei veldig snill og stor og god ung ku i besetningen. Hun melker godt og har genetikk for gode morsegenskaper. Med Nervien Mn som mf,  Usse som mmf og Neophin mmmf er dette genetikk fra morsiden med fransk topp genetikk flere ledd bakover.

Cameos av Utgårdstrøen er en meget stor og kraftig okse. Dette er stor og tung genetikk og anbefales kun brukt til godt voksne kuer, men du verden for en tilvekt og kjøttfylde. Det forventes at han vil produsere meget godt både direkte og maternalt.

Slaktet

1226 Junior Et av Utgårdstrøen, genstatus F, født april 2013 fødselsvekt 42 kg. 

Junior ET av Utgårdstrøen er en ren fransk embryo okse. Embryoet ble innlagt på ei krysningsku her på gården. Han er selv meget kjøttsatt og har sin styrke i tilvekst og muskel. Noe han forhåpentligvis kombinerer med melk og moregenskaper i sine døttre.  Da faren franske Junior nettopp var meget sterk på muskel og melk i sine døttre og moren franske Pailotte har en utmerket indeksrekke både på mor og produksjonsegenskaper. Junior ET, er en meget snill og godslig okse med ett meget flott eksteriør. Da han ble solgt iår , hadde han 2 års tjeneste i besetningen.

Solgt🙂

Okse 507, Kesario av Utgårdstrøen, genstatus F, født feb-2015 fødselsvekt 44 kg. 

Far fransk seminokse Cesario MN, ff franske seminokse Ozeus, mf.gårdsoksen Farao av Utgårdstrøen. Mff franske semin okse Ferry.

Solgt🙂

Kommentarer

Kari Johanne Melhus

16.06.2016 13:54

Her er den k-melhus@frisurf.no Kari Johanne

Kari Johanne Melhus

16.06.2016 13:09

Hei. Er på jakt etter en ny okse, og ser at du har fortsatt noen for salg. Ønsker en som kan brukes både på kyr og kviger. Må ha god bein. Har du noen å anbefale?

Bjørn Aasen

16.06.2016 13:26

Okse 316 er fortsatt ledig. Den har bra indekser med fødselsforløp kvige 101*, fødselsforløp ku 102* og fødselsvekt 100*. Egen fv 40 og korrigert fv 44. Send meg din epost, så får du P-bevis.

bjørn aasen

04.04.2016 19:17

Har bilder, men de er 3 mnd gamle. Skal ta noen nye, slik at dere ser hvordan han er nå. Sender i løpet av uka.

Ingerlise Ski

03.04.2016 15:19

Kan du sende bilder av oksen?

Bjørn Aasen

03.04.2016 11:24

Den kollede Claudius sønnen, født i mars 2015, selges for kr 45.000 i april, inkl stambok og helseattest, ekskl. mva.

Limosin DA ved Ingerlise Ski

03.04.2016 10:54

Hva vil være faktisk pris på den konkrete kollede oksen født i mars 2015? Når kan oksen leveres? Vi har flere forespørsler ute - fint om du kan svare innen en uke 😊

Nyeste kommentarer

25.07 | 21:29

Flotte dyr. Dyktig bonde på utgårdstrøen. Her ligger det mye arbeid bak.

04.01 | 11:16

Hei Jon Bones. Vi har solgt alle hodyr vi har til livsalg pr dags dato. Jeg har allerede fått inn mange bestillinger til neste år. Si ifra hvis du vil stå på kjøperlista.

11.12 | 21:29

Hei

Er på utkikk etter kvigekalver.Har dere noen for salg ?

01.01 | 12:26

Vi har solgt okse 466, men har flere okser født 2016, samt en meget snill og fin okse født 2015, nr 332, som er ledig for oppdrag fra 01.06.17. se info på hjemmesiden

Del denne siden