Nyeste kommentarer

Årets salgsokser inneholder både Full French og kolla okser. Det er også noen nyimporter som                            knapt har avkom i Norge før, som ser ut til å gi fine avkom.
Tyske Turbo PO, hetrozygot kollet  okse                                     Franske Lysias, Full French okse   Franske Bel orient, Full French okse.                                          Franske Mars PP, homozygot kollet okse

Franske Jurancon, Full French okse.                                           Franske Ogenda, homozygot kollet okse
Franske Nesono PP, homozygot kollet okse                                Franske Grenache, Full French okse
Kolla okser

Blant disse fremheves 3 sønner etter franske homozygot kollete Mars PP. Mars PP viser god kalvingsevne kombinert med middels fødselsvekt, med tillegg for sterk produksjon og gode bein, en nær fullkommen okse. 

Tyske hetrozygote kollete Turbo PO har også to sønner hos oss som ser lovende ut. Beskrivelsen fra Tyskland sier at Turbo er en av mest populære om dagen, en god allrounder som ligger over gjennomsnitt på alle indekser, med meget sterke produksjonstall, meget gode bein og supert temerament.

Franske homozygot kollete Louis 16 PP har en sønn hos oss. Louis 16 PP viser i Frankrike sterke tall for kalvingsevne og produksjon. Faren til Louis 16 PP er den anerkjente Tigris.

VI har også en okse etter Franske homozygot kollete Ogenda PP, som er sønn etter norske Jovial PP av Utgårdstrøen. Moren til franske Ogenda PP heter Dachia opplyser Pierre Roy og er meget sterk på melkeevne, og er datter av Ozeus. Ungoksen er homozygot kollet og har tyske Luwig PP som mf. 

VI har også kollete sønner etter Lex Luthor PP av Søstuen og Nawab PP av Søstuen.

5 sønner etter franske Nesono PP som er meget sterk på produksjon, kombinert med lette fødsler og god fôrutnytting. Alle 5 er homozygot kollet.

1 sønn etter franske Nexilia og flere sønner med Ibiza P av Hovde og Lenny PP gener. 


Full French(FF) okser.

2 sønner etter franske Lysias. Lysias gir middels fødselsvekter, er sterk på produksjon og fertilitet, god lynneindeks. 

3 sønner etter franske Jurancon. Jurancon gir melk, kalvingsevne og godt eksteriør og funksjonalitet på sine døtre, dette plasserer han  på topp 5 lista over moregenskaper i Frankrike, kombinert  med meget sterk produksjonsindeks, er dette det nærmerste vi kommer en fullkommen okse. 

1 sønn av Bel Orient, som er en meget sterk allrounder, med franske indekser på gjennomsnitt eller over på alle parametre, i tillegg veldig godt ekteriør. 

1 sønn av Fuschia, som er en meget sterk produksjonsokse i Frankrike, med masse muskel, som han kombinerer med lette fødsler direkte. I tillegg gode bein. 

1 sønn av Frascati, som er en meget god moregenskapsokse, som han kombinerer med sterk produksjon.

1 sønn av Baunebo Frey, som innehar Danmarks beste eksteriør og veldig gode morindekser, kombinert med middels produkjon.

1 sønn av Grenache, som er middels på produksjon, gir lave fødselsvekter, mye mjølk i døtrene og har super lynneindeks.

3 sønner av norske Indigo av Viersdalen. En undervurdert meget god norsk seminokse, med optimum på klauvegger fra Staur og meget gode bein. Hans norske indekser viser veldig strerke morindekser både på kalvingsevne og melk i døtre, kombinert med produksjonsindeks noe over gjennomsnittet.

1 sønn av Javardage av Utgårdstrøen. En norsk seminokse som avler godt eksteriør og gode bein. Sterk på moregenskaper og fôrutnytting. Fôrutnytting er en undervurdert faktor i norsk storfekjøtt produksjon. Javardage har arvet sin far Bavardage her. Da Bavardage har knust det meste av rekorder på fôreffektivitet både i Frankrike, Danmark og Storbritania. 

2 sønner av Junior av Steinvik, en meget god norsk seminokse, med optimum på klauvegger fra Staur og meget gode bein. Junior innehar en meget sjelden kombinasjon, super lettkalver indeks, kombinert med en super kalvingsevne i døtrene. I tillegg er han sterk på produksjon.

2 sønner av Kaptein av Viersdalen. Den norske seminoksen med høyest totalindeks med strålende 122. Kjempesterk både på moregenskaper og produksjon, en nær komplett okse.

I tillegg flere fine sønner av fjorårest gårdsokse, en Juranconsønn med franske Tricot som morfar.


25.07 | 21:29

Flotte dyr. Dyktig bonde på utgårdstrøen. Her ligger det mye arbeid bak.

04.01 | 11:16

Hei Jon Bones. Vi har solgt alle hodyr vi har til livsalg pr dags dato. Jeg har allerede fått inn mange bestillinger til neste år. Si ifra hvis du vil stå på kjøperlista.

11.12 | 21:29

Hei

Er på utkikk etter kvigekalver.Har dere noen for salg ?

01.01 | 12:26

Vi har solgt okse 466, men har flere okser født 2016, samt en meget snill og fin okse født 2015, nr 332, som er ledig for oppdrag fra 01.06.17. se info på hjemmesiden

Del denne siden