Bekrefta drektigheter 2017 Full French

kommer info

Bekrefta drektigheter 2016 Full French

Abot MN. Ny og ubeslektet genetikk i Norge med far Sandre og mf Lami.

Abot MN. Ny og ubeslektet genetikk i Norge med far Sandre og mf Lami.

Vi har 89 konstanterte drektigheter etter semin og 6 konstantert bedekt med okse, tilsammen 95 drektige dyr i 2016. Det er brukt 152 doser med Limousin semin. Dvs 1,7 pr konstantert drektighet med semin.

Vi har solgt nær 20 drektige hodyr i 2016, mange drektige med semin. Oppstillingen nedenfor viser kun dyr i besetningen pr 01.01.2017, med kalvinger i 2017.

35 stk bekreftede drektigheter med FF, derav 33 drektigheter med semin og 2 med gårdsoksen Abot MN av Utgårdstrøen.

Disse semin oksene er brukt: Engkjar Get It, Gstaad, Correze, Chaumeil, Favars, Bavardage, Edakkya, Cameos, Hotel, Abot MN, Gino av Kittelsrud, Javardage av Utgårdstrøen, Ionesco og Mas Du Clo. 

Rett okse til rett ku og mye god genetikk å velge blant gjør at vi har brukt 15 forskjellige FF okser. FF oksen som er mest brukt hos oss i 2016, er Favars med 7 drektigheter.

Vi har brukt noen gamle gode travere, med sikre indekser, noen nye okser prioritert av raselaget, men også satset på noen nye ukjente ungokser som ikke er brukt i Norge før. Vil spesielt nevne oksene Gstaad (Usse/Safara) som nå har fått en fantastisk avvenningsindeks (ISEVR) 131 og samlet moregenskapindeks (IVMAT)128 , videre Hotel (Bavardage/Ibis) med en av tidenes beste forutnyttingsindekser i Frankrike, noe som Bavardage sønner også viser i Norge og Danmark. Videre Abot MN med sterke 122 i ISEVR og nr fem på IVMAT med 129, i Frankrike nå, forøvrig tomt seminlager etter Abot MN. Spennende ny genetikk som vi får se hva bringer.

Bekrefta drektigheter med kolla Limousin 2016.

Index PP. Tysk semin okse med sterke tall som lettkalver, fin beinbygning, muskel på avkom og melk i døtre. Meget populær i Europa og tom for semin.

Index PP. Tysk semin okse med sterke tall som lettkalver, fin beinbygning, muskel på avkom og melk i døtre. Meget populær i Europa og tom for semin.

41 stk bekreftede drektigheter med kolla Limousin, alle med semin. Kalvinger i 2017.

Disse semin oksene er brukt: Rembold PP, CN Rex PP, Index PP, Ibiza PP, Polled Sheriff, Claudius PP, Frisson Pp, Greensons Howlet PP, Mateo PP, Integree av Hvam, Jovial PP av Utgårdstrøen. 

Rett okse til rett ku gjelder også  i kollet avlen og mye god genetikk å velge blant gjør at vi har brukt 11 forskjellige kolla okser.

Kolla okser med flest drektigheter er 8 stk av Index PP og 8 stk av Jovial PP av Utgårdstrøen, som vi begge har god tro på 🙂

Bekrefta drektigheter 2015 Full French

Ecila, sønn av Vitelo. Ny genetikk i Norge.

Ecila, sønn av Vitelo. Ny genetikk i Norge.

31 stk bekreftede drektigheter med FF, derav 26 drektigheter med semin og 5 med gårdsoksen ET Junior av Utgårdstrøen. Kalvinger i 2016.

Disse semin oksene er brukt: Favars, Day, Cameos, Bavardage,  Ecila, Triompha MN, Horn, Cesario Mn, Sauvignon, Suc Au May, Chaumeil, Mas Du Clo, Ionesco, Urville, Abot MN, Indigo av Viersdalen.

Rett okse til rett ku og mye god genetikk å velge blant gjør at vi har brukt 16 forskjellige FF okser.

Vi har brukt mange gamle gode travere, med sikre indekser, men også satset på noen nye ungokser som ikke er brukt i Norge før. Vil spesielt nevne oksen på bildet Ecila, sønn av Vitelo. Videre lettkalveren Favars, Cesario Mn og ungokse fra H årgangen Horn, med far Usted og mf Remix.  Abot Mn nr to på samlet moregenskap (Ivmat) i Frankrike nå. Spennende ny genetikk som vi får se hva bringer.

Bekrefta drektigheter med kolla Limousin 2015.

Jovial PP av Utgårdstrøen. Homozygot kolla.

Jovial PP av Utgårdstrøen. Homozygot kolla.

33 stk bekreftede drektigheter med kolla Limousin, derav 28 drektigheter med semin og 5 med gårdsoksen Mateo P av Utgårdstrøen. Kalvinger i 2016.

Disse semin oksene er brukt: Ludwig PP, Index PP,CN Rex PP, Claudius PP, Greensons Howlet PP, Mateo PP, Akkedal Hero PP, Ibiza P av Hovde og Jovial PP av Utgårdstrøen. 

Rett okse til rett ku gjelder også  i kollet avlen og mye god genetikk å velge blant gjør at vi har brukt 9 forskjellige kolla okser.

Avl på Limousin

Datter av Placide med mff Louxor. Kvigekalven etter Bavardage

Datter av Placide med mff Louxor. Kvigekalven etter Bavardage

Bekrefta drektigheter 2014.

Følgende Limousin semin er brukt: Suc Au May, Dentatus av Dovre, Mas Du Clo, Uskudar, Triompha Mn, Gustav P.Risvang, Elvis P. Risvang, Claudius PP, Index PP, Cameos, Dieunordic, Chaumeil, Cesario Mn, Hidalgo PP, Tricot, Gubben av Hvam, Bavardage, Rouseilhou.

I tillegg er det bekreftet drektigheter på paringer av gårdsoksene.

De tre gårdsoksene som er brukt i 2014.

Blueline av Eide, far Tango, mf Milou MN.

Mateo P av Utgårdsstrøen, far Mateo PP, mff Louxor.

ET Junior av Utgårdstrøen, far Junior, mor Pailotte, mf Nevada

Nyeste kommentarer

25.07 | 21:29

Flotte dyr. Dyktig bonde på utgårdstrøen. Her ligger det mye arbeid bak.

04.01 | 11:16

Hei Jon Bones. Vi har solgt alle hodyr vi har til livsalg pr dags dato. Jeg har allerede fått inn mange bestillinger til neste år. Si ifra hvis du vil stå på kjøperlista.

11.12 | 21:29

Hei

Er på utkikk etter kvigekalver.Har dere noen for salg ?

01.01 | 12:26

Vi har solgt okse 466, men har flere okser født 2016, samt en meget snill og fin okse født 2015, nr 332, som er ledig for oppdrag fra 01.06.17. se info på hjemmesiden

Del denne siden